משיח עונה 1 פרק 6 הפתיחה הגדולה


"בזה האורחן, לא יבוא חורבן": אורחן משיח המחודש נפתח מחדש בהנהלה חדשה. תתחדשו.