משיח עונה 1 פרק 7 אוקסנה


משיח נכנס לשוק הפנויים פנויות מהדלת האחורית.